Skip to main content
Társadalmi kapcsolatok

 

A sokoldalú, eszközként és fegyverként is használatos, kőből, majd rézből készült tárgyak után, a bronzkortól jelentek meg a harcosok számára készített támadó- és védőfegyverek (tőrök, kardok, lándzsák, balták, sisakok, pajzsok és vértek). A vaskorban a sztyeppe felől érkező új közösségekkel (preszkíták, szkíták) a lovasnomád harcmodor és annak kellékei (íj, lószerszám) váltak a hatékony hadviselés zálogává. A főként gyalogos küzdelmet és kézitusát folytató kelták vas lándzsát, sisakot és fából készült, vas pajzsdudorral megerősített pajzsot használtak. A harcos férfiak legszemélyesebb fegyverzetét a gyakran a jellegzetes kelta ízlésnek megfelelő ornamentikával díszített, kardláncon, fegyverövön függő, vasból kovácsolt kard jelentette. Az avar kori könnyűfegyverzetű lovasság egyik kedvelt vágófegyvere pedig a különböző fémszerelékekkel díszített, ívelt egyélű, fokéles pengével rendelkező szablya volt. A népek vándorlásának válságos, veszélyekkel teli éveit jelképezik számunkra az elrejtett, de tulajdonosaik által már ki nem ásott kincsleletek. Legkésőbb érkező, honfoglaló őseink kalandozásairól mesélnek a fegyveres sírokban talált, itáliai uralkodók által vert érmék.

A békés együtt- vagy egymás mellett élésnek a harcoknál mindazonáltal jóval több tárgyi emlékét rejti számunkra a föld. Ennek jeleit láthatjuk többek közt a különböző térségekből és kultúrákból származó tárgyak együttes előfordulásában a neolitikum, a rézkor és a bronzkor bizonyos időszakaiban – vagy a szomszédos kultúrák elemeinek egy-egy tárgyon megjelenő keveredésében. A kora és középső vaskorban a Duna vonala mentén kulturálisan kettészakadó Kárpát-medence nyugati és keleti kötődésű népességének településein talált, a szomszédos műveltségek jellegzetességeit hordozó leletek, vagy a római kori Pannonia provincia keleti szomszédjaként a pesti oldalt uraló szarmaták élénk kereskedelmi kapcsolatait jelző római importtárgyak és a római kultúra egyes elemeinek átvétele szintén az idegen népességek élénk kommunikációjáról és gyümölcsöző kapcsolatrendszeréről mesélnek.