Skip to main content

A Budapesti Történeti Múzeum Középkori Szakkönyvtára korlátozottan nyilvános, tudományos szakkönyvtár.

Fő gyűjtőköre a középkori magyar és egyetemes történelem, művelődéstörténet, valamint Budapest város története.

A BTM régészeti tevékenységéből adódóan a Könyvtár kiemelten gyűjti a magyarországi régészeti ásatásokhoz köthető publikációkat, a legrangosabb régészeti szakfolyóiratokat és a hasonló tevékenységi körrel rendelkező hazai és külföldi múzeumok kiadványait.

​A kutatói igények figyelembe vételével beszerzi mindazokat a dokumentumokat, amelyek az említett témákhoz tartozó tudományos kutatást támogatják.

A Középkori Szakkönyvtár a BTM Vármúzeumában, a Budavári Palotában található.

Állománya kb. 25000 könyv és több, mint 500 folyóiratcím.

Az állomány fele idegen nyelvű. Kisebb része az 1501 és 1800 között megjelent muzeális könyvtári dokumentumok, az ún. archív könyvek gyűjteménye.

Jelenleg a Vármúzeum első emeletén, egy galériával bővített helyiségben található a Könyvtár olvasóterme a tematikusan elrendezett kézikönyvtárral, valamint a teljes raktári állomány.

Az olvasói számítógépekről elérhetőek a BTM által előfizetett adatbázisok is.

Könyvtárhasználat:

A Középkori Szakkönyvtár elsősorban az intézmény munkatársainak tudományos munkáját segíti, de kiszolgálja azokat a külsős kutatókat, egyetemi hallgatókat is, akiknek szükségük van a gyűjteményben található szakirodalomra.
A könyvtár szolgáltatásait a Budapesti Történeti Múzeum minden munkatársa automatikusan igénybe veheti.
Külsős kutatók számára előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés szükséges e-mail-en: konyvtar.var@btm.hu.

Számukra a használat kutatói engedélyhez kötött, melyet a könyvtár osztályvezetője állít ki.

A könyvtár dokumentumait külsős kutatók nem kölcsönözhetik, de helyben használhatják.

A könyvtár állománya online adatbázisban (Szirén) kereshető!

A Középkori Szakkönyvtár az alábbi témák és korszakok irodalmát gyűjti:

 • középkori egyetemes történet a 17. század végéig,
 • magyar történelem a honfoglalás korától 1686-ig,
 • város- és településtörténet,
 • Budapest története,
 • történelem segédtudományai,
 • gazdaság-és társadalomtörténet, életmódtörténet,
 • művészettörténet, képzőművészet,
 • egyháztörténet,
 • építészet, műemlékvédelem,
 • középkori régészet,
 • Budapest földrajza, történeti földrajz, térképek,
 • levéltári jegyzékek, forrásközlések,
 • BTM története, kiállításai,
 • kézikönyvek, lexikonok, szótárak, bibliográfia,
 • muzeológia,
 • néprajz,
 • szociológia,
 • irodalomtörténet,
 • könyvtári szakirodalom,
 • restaurálás,
 • geodézia.

Elérhetőségek:

Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, Középkori Szakkönyvtár
(röviden: BTM – Vármúzeum – Könyvtár)
1014 Budapest, Szent György tér 2. (Budavári Palota E épület)
Telefon: +3614878821 (osztályvezető), +361487 8800/822-es mellék
E-mail: konyvtar.var@btm.hu

Nyitvatartás:

Hétfő 9:30–16:00
Kedd 9:30–16:00
Szerda 9:30–16:00
Csütörtök 9:30–16:00
Péntek 9:30–15:00

Szolgáltatások:

 • helyben használat és kölcsönzés
 • tájékoztatás
 • internet használat
 • online katalógus (Szirén) és cédulakatalógus használata
 • online adatbázisok használata
 • fénymásolás és szkennelés (max. 20 oldal)
 • könyvtárközi kölcsönzés (belföldi és külföldi)

A könyvtárban elérhető online adatbázisok:

(csak a múzeum által előfizetett folyóiratok 1998-tól; a korábbi évfolyamok az ADT adatbázisából letölthetők)