Skip to main content

Az 1998–2020 között fennállt, Ősi népek, antik kultúrák – Budapest története az őskortól az avar kor végéig címet viselő, korábbi állandó kiállításunk után végre elérkezett az idő, hogy fővárosunk régmúltjának kincseit, leglátványosabb és legbeszédesebb tárgyi emlékeit új köntösben, a 21. század technikai és látógatói igényeinek megfelelően mutassuk be ismét a nagyközönség számára. Az elmúlt évtizedek budapesti régészeti feltárásaiból származó legfrissebb lelet- és ismeretanyag kiállításával pedig a több száz ásatás, több hektárnyi feltárt lelőhely, sok ezer előkerült leletének reprezentatív válogatása is helyet kaphat a város kiemelkedő pontján, egyszersmind adózva a múzeum régészeinek, régésztechnikusainak, restaurátorainak és minden résztvevő munkatársának állhatatos munkája előtt.

A Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójához is kapcsolódó új állandó tárlatunkban a Budapest területének első lakói által ránk hagyott, 350 ezer éves kőeszközöktől egészen a honfoglalás korának leleteiig tekinthetik meg látogatóink a Budapesti Történeti Múzeum – elsősorban az őskori és népvándorlás kori gyűjteményeiben féltve őrzött – legszebb, legérdekesebb darabjait. A főváros történetének legismertebb és az épített emlékek által leglátványosabban megmaradt római kori és középkori maradványai, tárgyai az Aquincumi Múzeum és Romkert, illetve a Vármúzeum állandó kiállításaiban, valamint kisebb kiállítóhelyein tekinthetők meg, ezzel szemben az őskor sok évezredes és a népvándorlások korának rövidebb, de annál viharosabb időszakai, az egykor itt élt emberek mindennapjai eddig „láthatatlanok” maradtak a múltunk iránt érdeklődők számára. Ezt az adósságot igyekszünk most olyan módon pótolni, hogy a legifjabb korosztálytól a legidősebbekig, mindenki számára szórakoztató élményt nyújtva adjuk át felhalmozott ismereteink legjavát.

A bemutatott 10 korszakot kiemelt, látványos tárgyak jelképezik, melyek megtestesítik az adott kor legfontosabb sajátosságait, innovációit, megelevenítve az itt élőket körülvevő és általuk létrehozott világot. A korszakokon átívelő, napjaink aktuális társadalmi kérdéseire is reflektáló 10 témán keresztül bemutatjuk továbbá mindazt, ami közös volt, és mindazt, ami változott a hajdan itt élt, különböző nyelven beszélő, különféle kultúrát hordozó emberek életében. Az általuk felhalmozott, környezetük minél alaposabb megismerésén és generációk tapasztalatán alapuló tudás a 21. század budapesti polgárai és a világ bármely pontjáról jött érdeklődők számára egyaránt tanulságul szolgálhat, hiszen a kihívásokkal, nehézségekkel szemben, a túlélésért vagy a boldogulásért folytatott küzdelem, a hit, a remény és a szeretet emberi mivoltunk legalapvetőbb részei közé tartozik és szervesen összeköt bennünket egykor volt elődeinkkel és őseinkkel. E tudást és tapasztalatot pedig – élő szemtanúk hiányában – a régészeti leletek „megfejtése” által tudjuk tolmácsolni minden hozzánk ellátogató érdeklődő részére.

Várunk mindenkit szeretettel, hogy kalandos időutazásunkon a budapesti flaszter alá merülve kalauzolhassuk az eltűnt idők utáni nyomozásunkra!