Skip to main content

Élet-halál kérdése

 

A gyermeki lét társadalmi lenyomatát többek között a régészeti leletanyagban megjelenő kezdetlegesen megformált, vagy apró kézbe illő tárgyak (miniatűr edénykék), játékok (agyag állatfigurák, kocsikerekek) jelentik. Ugyanakkor a gyermekek elvesztésére adott reakciók a gyermektemetkezések jellegzetes mellékleteiben jelennek meg számunkra leglátványosabban. A sírokba helyezett ún. szoptatós edények az anyai törődés több ezer éves jelképei, a belőlük vett mintákból kimutatott állati eredetű tej alapján e tárgyak a gyermekek anyatejtől való elválasztásának folyamatában is szerepet játszhattak. Az egész tojásokat, vagy tojáshéjat minden bizonnyal az újjászületés, a termékenység fájdalmas, vagy reményt adó szimbólumaként helyezték gyermekek, vagy nők sírjaiba. A szülővel, testvérrel való közös temetkezés gyakorisága, a sírokba helyezett óvó, bajelhárító amulettek jelenléte is a szülői szeretetet és aggódást, a családi kötődés erejét közvetítik számunkra.

A korai felnőtté válásra többek között a még fiatal, vagy gyermekkorú elhunytak felnőtteknek kijáró sírmellékletei utalhatnak, de egyes vélemények szerint például az avar korban a préselt, majd később öntött fémből készült veretes övek birtoklása is a férfiak felnőtté válásának jelképe lehetett. 

A személyhez kötődő sírmellékletek ugyanakkor az egyén identitását is visszatükrözhetik. Így a fegyverek általában a férfi sírokat jelzik, az ékszerek, a szövés-fonás emlékei a női identitás kifejezői. Emellett egyes foglalkozások, mesterségek (pl. ötvös, varázsló vagy sámán) is látványosan megjelennek a sírba helyezett tárgyak alapján.

A támadó- és védőfegyverek női vagy gyermeksírokban való megjelenése kapcsán nem kell azonnal harcias “amazonokra” gondolnunk. Az avar kori nők bajelhárító célzattal páncélingek és vértek darabjait fűzték nyakláncukba, vagy tárolták az övről lelógó erszényeikben. A csecsemőkorban végzett koponyatorzítás az esztétikai indíttatáson túl társadalmi rangot, etnikai, vagy családi hovatartozást is kifejezhetett.